Daily Archives 07/07/2017

CZEGO UCZĄ SIĘ BADANI W LABIRYNCIE?

Uczonych, badających proces uczenia się labiryntu, interesowały dwa pytania, które można by nazwać pytaniami „co” i „jak”. Zachowanie szczura można analizować z próby na próbę szukając odpowiedzi na pytania: „czego się szczur nauczył?” i „w jaki sposób się tego nauczył?” Pytania te wiążą się zresztą ze sobą, a w dodatku dołącza się jeszcze do nich kwestia trzecia, mianowicie problem wskaźników orientacyjnych, dlatego też zwykle nie stawia się ich całkiem oddzielnie. Ogólnie jednak można powiedzieć, że pytanie „co” przeważało w licznych eksperymentach mających rozstrzygnąć, czy zwierzę uczy się pewnej serii ruchów, czy też orientowania się w określonym miejscu, natomiast pytanie „jak” dominowało w eksperymentach nad bardzo spornym zagadnieniem tzw. „uczenia się utajonego”. Na pozór mogłoby się wydawać, że aby odpowiedzieć na pytanie „co”, wystarczy wiernie opisać zachowanie zwierzęcia, odpowiedź zaś na pytanie „jak” wymaga stworzenia pewnej teorii procesów zachodzących w organizmie w czasie uczenia się.

Zobacz

CEL I OGÓLNY PLAN EKSPERYMENTÓW NAD UCZENIEM SIĘ CZ. III

Duże zastosowanie w eksperymentach nad uczeniem się znajdują grupy kontrolne, równoważąca się kolejność wariantów, czynnikowy plan eksperymentów. Wszystkie te zabiegi metodyczne przedstawiają pewne problemy statystyczne, które zasługują na staranne rozważenie przed przystąpieniem do zbierania danych. Pewne metody eksperymentalne tego typu będą omówione w dalszych rozdziałach.

Zobacz