Monthly Archives Listopad 2015

Motywy wyższe i sumienie

Słowo „sumienie” prowadzi nas do grupy motywów zwanych niekiedy „wyższymi”, ponieważ są uznawane za górujące etycznie nad motywami wrodzonymi, seksualnymi i społecznymi. Obejmują one altruistyczne motywy poświęcenia dla rodziny, przyjaciół, rodaków, ludzkości, bezinteresowne poświęcenie dla ideałów takich jak prawda, oraz motyw honoru nakazujący moralne zachowanie nawet wówczas, gdy nie ma świadków. Motywy te są oczywiście jeszcze bardziej odległe od podstawowych popędów niż motywy społeczne, ale można wykazać, że rozwinęły się one z bodźców wyrażających potrzeby ciała. Aby rozwój ten zilustrować, prześledźmy historię sumienia, czyli występowania motywu, by zachowywać się zgodnie ze społecznymi wymogami nawet w sytuacji braku presji społecznej...

Zobacz