Daily Archives 10/24/2015

CEL I OGÓLNY PLAN EKSPERYMENTÓW NAD UCZENIEM SIĘ

Lepiej byłoby może powiedzieć ,,cele” i ,,planowanie”, jako że zainteresowania i nadzieje różnych eksperymentatorów nie zawsze są te same i każdy będzie tak planował swój eksperyment, żeby odpowiadał jego celowi. Dotychczas kładliśmy nacisk na ten typ planowania eksperymentu, przy którym systematycznie zmieniało się ilościowo jakąś zmienną eksperymentalną (niezależną), oczekując, że spowoduje to również ilościowo stopniowane zmiany jakiejś zmiennej zależnej (jakiejś cechy reakcji). Jednakże tego sposobu podejścia nie można zastosować do wielu ważnych problemów, ponieważ występująca w nich zmienna eksperymentalna ma charakter alternatywny „albo-albo”, a nie stopniowalny. Możemy, na przykład, chcieć sprawdzić, czy lepiej się pamięta ten sam materiał słowny eksponowany wzrokowo czy słuchowo. Przy odpowiednio zaplanowanym eksperymencie niewątpliwie otrzymamy jakąś odpowiedź, a nawet będziemy się mogli dowiedzieć, o ile jeden rodzaj ekspozycji jest pod tym względem lepszy niż drugi (ekspozycja w mowie mówionej i w mowie pisanej). Możemy nawet kwantyfikować naszą zmienną R, ale nie możemy znaleźć żadnych stopni pośrednich pomiędzy ekspozycją słuchową i wzrokową. W psychologii istnieje wiele problemów, które mają ten właśnie charakter z samej swej istoty. Są także inne problemy, które w zasadzie dadzą się ująć w sposób stopniowalny: jednakże czasem lepiej jest zaatakować je najpierw posługując się stosunkowo prostym typem eksperymentu „albo-albo”, a dopiero później zastosować bardziej wypracowaną procedurę ilościową.

Zobacz