Daily Archives 10/23/2015

Przestrzeń w kategoriach organizmu i w kategoriach sytuacji cz. II

Grupa jako cal do antycypacji wyboru B w punkcie II, &0ł,’i osobników tej grupy doszło jednak do kryte- rium trzech kolejnych bezbłędnych biegów nia raczej przedmioty w otoczeniu niż części własnego ciała. Podobnie szczur wpadając w uliczkę, która zawsze była długa, może raczej wziąć rozpęd do przebycia dużej odległości niż do wykonania serii szybko po sobie następujących skoków. W obu przypadkach grozi mu zderzenie ze ścianką, zamykającą uliczkę. A odległość to przecież składnik środowiska, a nie organizmu.

Zobacz