Daily Archives 10/20/2015

Wstępny przegląd zmiennych – kontynuacja

W większości eksperymentów przeprowadzanych za pomocą techniki OW bodziec warunkowy ma wartość stałą. Gdy modyfikujemy jego jakość, otrzymuje się eksperyment z zakresu generalizacji i odróżniania. Na przykład pies, u którego wytworzono ślinowy odruch warunkowy w ten sposób, że reaguje on na ton o pewnej określonej wysokości, będzie reagować wydzielaniem mniejszej ilości śliny również na różne tony o innej wysokości. Generalizacja Sw może dotyczyć również intensywności bodźca: jeśli wytresujemy psa tak, aby reagował na ton o pewnej określonej donośności, może wystąpić u niego tendencja do odpowiadania słabszą reakcją również na ton głośniejszy lub cichszy. Zmiany w sile Sw mogą mieć jeszcze inny skutek: bodźce silniejsze wywołują na ogół silniejsze reakcje, a Rtu najprawdopodobniej nie stanowi wyjątku od tej reguły1.

Zobacz