Daily Archives 10/19/2015

Uczenie się kontroli woluntarnej

W świetle tych wszystkich badań wydaje się niewątpliwe, że nastawienie jest u człowieka bardzo ważnym czynnikiem określającym przebieg warunkowania, Czy mamy stąd wnosić, że doświadczenia nad ludźmi niewiele wnoszą, jeśli idzie o poznanie podstawowych praw warunkowania? Gdyby tak było, musielibyśmy odrzucić wiele materiału omówionego w tym rozdziale. Na przykład najlepszych dowodów na związek pomiędzy wielkością opóźnienia (długość odstępu Sw-Sb) a siłą OW dostarczyły nam doświadczenia nad odruchem mrugania u ludzi. Co do tego OW mamy na szczęście porównawcze dane również z badań nad innymi gatunkami. Wyniki, jakie uzyskano w analogicznych doświadczeniach u szczurów (Hughes i Schlosberg, 1938), psów (Hilgard i Marquis, 1935), małp (Hilgard i Marquis, 1936) i ludzi (Hilgard i Campbell, 1936), wykazują, że u poszczególnych gatunków istnieją pewne różnice, są one jednak mniej uderzające od podobieństw. Najwidoczniej procesy tego typu, jak warunkowanie odruchu mrugania, są bardzo głęboko zakorzenione i wspólne wielu różnym gatunkom zwierząt. U człowieka nastawienia mogą być czynnikiem opóźniającym działanie tych podstawowych mechanizmów, czynniki te można jednak dość dokładnie wyeliminować za pomocą odpowiednich instrukcji, tak aby nie zaciemniały przebiegu procesów zasadniczych.

Zobacz