Daily Archives 10/13/2015

Powolne wygasanie reakcji przy wzmacnianiu przerywanym

Najprostsza teoria wzmacniania mogłaby wyglądać następująco. Przy każdym wzmocnieniu zwiększa się siła OW, a za każdym razem, gdy OW zachodzi bez wzmocnienia, jego siła ulega zmniejszeniu. Taka teorię łatwo można sprawdzić w ten sposób, że w toku serii z warunkowaniem, zamiast wzmacniać odruch w każdej próbie, będziemy interpolować próby nie wzmacniane, aż wreszcie przejdziemy do serii z wygaszaniem, w której już w ogóle nie będziemy wzmacniać odruchu, W tym wypadku wygaszanie powinno przebiegać bardzo szybko, ponieważ w istocie częściowo wygasiliśmy już odruch poprzednio, w czasie prób bez wzmacniania.

Zobacz