Daily Archives 10/09/2015

Lęk

Reakcja bezradności i zalęknienia pojawiająca się u człowieka dorosłego w odpowiedzi na nie zrealizowany motyw jest zatem interpretowana jako reakcja mająca swoje korzenie w okresie niemowlęctwa. Na szczęście większość ludzi, którzy reagują początkowo silnym pobudzeniem emocjonalnym, uruchamia po pewnym czasie dojrzalszy mechanizm adaptacyjny obejmujący obiektywną analizę sytuacji. Natomiast niektórzy zachowują niemowlęcy wzorzec lękowy jako pierwotną reakcję na nieustające wymogi własnych motywów. Dorośli również — jak wiadomo — często uciekają się do reakcji uzależnienia. Bywa, że reakcja taka staje się nawet przyjętą metodą ataku. U niektórych osób przybiera ona formę pragnienia pełnej opieki...

Zobacz