Daily Archives 09/21/2015

Badanie wartości bodźców jako przynęty metodą wyuczania cz. II

Jak mamy mierzyć prędkość uczenia się? Jeżeli dwie krzywe, jak na rysunku 22-6, zaczynają się w tym samym punkcie i przybliżony poziom stabilizacji wprawy osiągają po tej samej liczbie prób, to można uważać, że w obu przypadkach prędkość uczenia się jest taka sama. Z tego punktu widzenia obie krzywe na rysunku 22-6 dotrzymują so bie kroku osiągając połowę odległości między 0 i 100 w trzech próbach, przebywając trzy czwarte tego dystansu w siedmiu próbach i tak dalej. Poziom stabilizacji wprawy jest wprawdzie przy różnych przynętach różny, ale prędkość zbliżania się do tego poziomu jest w obu krzywych taka sama.

Zobacz