Daily Archives 09/16/2015

Zapominanie

Czy wygasanie nie jest po prostu pewnym wypadkiem zapominania? Kilka faktów wykaże, iż są to zupełnie odrębne zjawiska. Przy zapominaniu istotną rolę gra pauza, jaka dzieli okres uczenia się od.chwili, w której sprawdzamy pamiętanie, natomiast wygasanie zachodzi mimo wielokrotnego powtarzania ciągu Sw-Rw, a nawet zwiększa się z ilością nie wzmacnianych powtórzeń. Następnie, łatwo wykazać, że wygasany OW wcale nie uległ zapomnieniu. Zadziałajmy ponownie Sw po pewnej przerwie, a zaobserwujemy zjawisko „spontanicznej restytucji” odruchu.

Zobacz