Daily Archives 09/10/2015

Uderzenie prądem po wyborze poprawnym – kontynuacja

W eksperymentach tych stosowano procedurę „poprawiania reakcji”, tzn. zwierzę mogło z korytarza niewłaściwego przejść do właściwego, a każdą próbę kontynuowano tak długo, aż badany dotarł do pokarmu.

Zobacz

Krytyka pojęcia generalizacji

Gradienty generalizacji grają bardzo ważną rolę w wielu teoriach zachowania się. Dotyczy to szczególnie teorii, którą próbował stworzyć Hull (1943), formułując ją ilościowo, w terminach matematycznych. Lashley i Wadę (1946) mocno ją podważyli kwestionując prawie wszystko, co dotychczas napisano na temat generalizacji OW. Hull (1947) polemizował z Lashleyem i Wade’m, ale nie mógł obalić niektórych ich argumentów. Prawdopodobnie szereg krytycznych uwag przedstawionych przez Lashleya i Wade’a ma swoje uzasadnienie, prawda jednak leży zapewne gdzieś pośrodku, pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Niestety, poprawne wyjaśnienie generalizacji bodźców okaże się niewątpliwie bardzo skomplikowane. Na podstawie przeglądu literatury, obejmującej zarówno wiele prac rosyjskich, jak też badań bardziej znanych w Ame- ryjce, Razran (1949) doszedł do wniosku, że często mamy do czynienia z generalizacją pozorną (por. pseudowarunkowanie, str. 64-66), ale że zachodzą również fakty autentycznej generalizacji. Jest to zjawisko prymitywne i przebiega według nieskomplikowanego jakościowego gradientu, obejmującego tylko kilka stopni.

Zobacz