Daily Archives 09/08/2015

Krótkie pauzy między bodźcami

Gdy Pawłów mówił o stosunkach czasowych między Sw a Sb, brał pod uwagę raczej dłuższe okresy, ponieważ ślinienie się jest reakcją o długim czasie utajenia. W Ameryce jednak ogromna większość badań dotyczyła reakcji mięśni szkieletowych, dla których właściwą miarą są raczej ułamki sekundy. Tutaj określenia zaproponowane przez Pawłowa sprawiają pewien kłopot. Na przykład przy odruchu kolanowym ruch nogi pojawia się około 50 ms po uderzeniu młotkiem w ścięgno mięśnia czterogłowego. Próbując wypracować równoczesny OW można by dzwonić (Sta) i równocześnie uderzać młotkiem w ścięgno (Sb). Takie stosunki czasowe dają jednak bardzo nikłe wyniki przy wytwarzaniu odruchów warunko-

Zobacz

Hamilton i jego odkrycie

Skoro więc przekonaliśmy się już o trafności tej metody, możemy ją stosować do sprawdzania siły, z jaką zwierzę dąży do przedmiotu, o którym chcemy wiedzieć, czy stanowi dlań przynętę. Przy badaniu popędu badawczego u szczurów pierwszym krokiem jest wybranie jako ewentualnych przynęt takich przedmiotów, które zwykle wywołują u danego zwierzęcia aktywność badawczą. Aby można było uznać, że pewien przedmiot ma dla osobnika w ogóle jakąkolwiek wartość jako przynęta, musimy stwierdzić, że w ciągu 20 minut wywołuje on więcej niż trzy przekroczenia siatki. Właśnie bowiem trzy razy zwierzę może przejść przez siatkę nawet wtedy, kiedy pomieszczenie na pobudkę jest puste. Kiedy jednak w pomieszczeniu na przynętę znajdowały się kawałki

Zobacz