Daily Archives 09/07/2015

Eksperymentalne badania nad reakcją nazywania

Analogiczne eksperymenty przeprowadzano na osobach dorosłych, ale zadania rozmaicie utrudniano: stosowano nie znane badanym klasy przedmiotów, wymagano równoczesnego utworzenia większej liczby pojęć niż dwa, dla szeregu pojęć wprowadzano różne bezsensowne nazwy itd. Pionierski był tu eksperyment Hulla (1920) 1. Ukształtowany na wzór metody par, którą stosujemy w badaniach nad pamięcią, może on być jednak uważany również za pewną formę badań nad uczeniem się odróżniania. Pewnym znakom chińskiego pisma (rys. 20-16) przyporządkowano bezsensowne nazwy, a badany miał się nauczyć, jak się nazywają poszczególne znaki.

Zobacz

ZPB

Prąd w jasnym korytarzu 159 55 35 pierw z prądem, a dopiero ipotem – jako że nie może zawrócić – znajduje pokarm. Dlatego też światło szybko staje się sygnałem prądu i szczur napierw uczy się unikać korytarza oświetlonego, tak jak to przedstawiono na rys. 20-12.

Zobacz