Daily Archives 09/03/2015

Wola i wysiłek woli

Siła woli, jak mówiliśmy, nie jest zdolnością do robienia czegoś, czego nie lubimy, ale zdolnością wytrwałego działania. Do pewnego stopnia zależy ona od poziomu energii jednostki. Wiemy już z analizy natury emocji, że poza normalną energią ciało posiada określoną rezerwę energii „nerwowej”, która w szczególnych wypadkach może zostać uwolniona. Jeśli jednak rezerwa ta zostanie zużyta, jednostka znajdzie się w stanie wyczerpania i nie będzie mogła podejmować kierowanych wolą wysiłków. Zazwyczaj jednak niewielu ludzi doprowadza się do stanu skrajnego wyczerpania fizycznego, usiłując przezwyciężyć przeszkody uniemożliwiające realizację jakiegoś motywu. Nim stan taki osiągną, znajdują zazwyczaj jakiś inny, mniej wyczerpujący sposób przystosowania się do sytuacji...

Zobacz