Daily Archives 08/22/2015

Labirynty widoczne, służące do badania ludzi

Gdy osoba badana widzi od razu cały labirynt, procesu uczenia się nie możemy mierzyć liczbą popełnionych błędów, ponieważ może ona, trzymając ołówek czy rylec w punkcie wyboru z góry dostrzec, że uliczka nie ma wyjścia. Porteus (1950) w swym znanym teście, w którym labirynt służy do badania inteligencji społecznej i praktycznej, zalecał badanym w instrukcji, aby sięgali wzrokiem naprzód i unikali wszelkich błędów. Gdy badany wchodził do ślepej uliczki, przerywano mu, zabierano rysunek labiryntu i dawano drugi, taki sam. Zdaniem Porteusa, labirynt stosowany w ten sposób jest testem „rozwagi, przezorności, czujności umysłowej i zdolności do skupienia uwagi” w przeciwstawieniu do „impulsywności niezdecydowania, sugestywności, nerwowości i pobudliwości”.

Zobacz

Labirynt krzyżowy, czyli podwójny labirynt T – kontynuacja

W drugim typie eksperymentów z transferem w labiryncie krzyżowym zwierzę uczy się rozwiązywać równolegle dwa zadania. Czasem wypuszcza się je z Slt a czasem z S2, pokarm zaś znajduje się zawsze w P2. Jeżeli zwierzę uczy się rzeczywiście położenia skrzynki, w której stale znajduje się pokarm, problem jest łatwy do rozwiązania, ponieważ szczur w próbach, w których startuje z S2, może korzystać z tego, czego się nauczył startując z i na odwrót. O ile jednak zwierzę uczy się tylko skrętów ciała, problem będzie dlań bardzo trudny, ponieważ skręt, który w jednej .połowie przypadków jest prawidłowy, w drugiej stanowi błąd. W eksperymentach Tolmana, Ritchiego i Kalisha (1946b) okazało się, że problem jest bardzo łatwy, ponieważ szczury potrzebowały tylko 1-8 prób, aby osiągnąć kryterium, które zresztą w tych badaniach było wysokie. A zatem szczury uczyły się tutaj położę- n i a pokarmu.

Zobacz