Daily Archives 08/21/2015

Zagadnienia związane z aparaturą badawczą cz. III

Po każdej nieprawidłowej reakcji stosował Munn uderzenie prądem elektrycznym, jednakże kara tego typu nie jest tak bezpośrednio oczywista jak zderzenie z zamkniętymi drzwiczkami, a następnie upadek w aparacie ze stojakiem do skoków.

Zobacz

Bodźce równoważne

Zjawisko występowania danej reakcji w odpowiedzi na bodźce nowe, podstawione zamiast dawnych, określa się w nieco innych kontekstach treściowych jako fakty „generalizacji”. Pojęcie to pochodzi z badań Pawłowa nad warunkowaniem. Fakty te można również zaliczyć do zjawisk transferu (str. 318), ponieważ nawyk wytworzony w jednych warunkach przenosi się tu na inne bodźce czy na inne warunki.

Zobacz