Daily Archives 08/17/2015

Eksperymenty ze skrzynką Skinnera

Okazało się jednak, że między obu grupami wystąpiły także różnice pod względem sposobu biegania po aparacie: mianowicie grupa tylko nagradzana biegała bardzo prędko bez zatrzymywania się w punkcie wyboru, podczas gdy grupa nagradzana i karana zatrzymywała się tam przez pewien czas, który wystarczał do dokładnego obejrzenia znaków orientacyjnych. Ten efekt kary zaobserwowano także w eksperymentach nad ZPB (str. 111). Chociaż więc kara bezpośrednio’ nie osłabia samej tendencji do powtórzenia ukaranej reakcji, to może ona mimo to sprzyjać uczeniu się w dwojaki sposób: powodując szybkie przestawienie się na reakcję alternatywną i wywołując chwilę wahania w punkcie wyboru. Jeśli kara jest zbyt surowa, wywołane przez nią zaburzenia emocjonalne mogą stanowić poważną przeszkodę w uczeniu się.

Zobacz