Daily Archives 08/14/2015

Redukcja popędu przy warunkowaniu klasycznym cz. II

Natomiast prawo efektu w pierwotnym sformułowaniu natrafia na nieco mniej trudności w zastosowaniu do wielu form warunkowania klasycznego. Antycypacyjne wydzielanie śliny rzeczywiście pociąga za sobą pewną nagrodę, mianowicie przygotowuje jamę ustną na przyjęcie proszku pokarmowego, zwiększając tym samym pobudzającą silę tej nagrody. Lub też w wypadku pawłowowskiego obronnego ślinowego OW (Sb stanowi tu roztwór kwasu wlewany psu do pyska) ślina rozcieńcza szkodliwy kwas i zmniejsza jego siłę drażniącą. W innym typie warunkowania klasycznego, mianowicie w eksperymencie, w którym stosujemy nie dające się uniknąć uderzenie prądem (por. str, 45), zmiana rytmu oddychania i wzmożenie napięcia mięśni może zwierzęciu ułatwić „wytrzymanie” uderzenia. Są. jednak pewne wypadki warunkowania klasycznego, które, jak się zdaje, w ogóle nie dają się objąć prawem efektu, nawet w jego najszerszym sformułowaniu. Jeden z nich stanowi reakcja psychogalwa- niczna, ogromnie łatwa do warunkowania. Rb polega tu na ostrym wzmożeniu elektrycznego przewodnictwa skóry i bez trudności daje się wywołać za pomocą uderzenia prądem jako Sb. Jeśli jako Sw użyjemy światła i przez pięć doświadczeń będziemy je łączyć z prądem, zacznie ono działać jako Sw, tj. będzie samo wywoływać wzrost przewodnictwa. O tej formie OW będzie mowa obszerniej w dalszym ciągu obecnego rozdziału, gdyż technicznie jest ona bardzo użyteczna, tutaj zaznaczymy tylko, że antycypacyjna zmiana elektrycznego przewodnictwa skóry nie zmniejsza, jak się zdaje, działania prądu, a więc z pewnością nie spotyka się z nagrodą.

Zobacz