Daily Archives 08/11/2015

„ZPB – ZASTĘPCZE PIŁOBY J BŁĘDY”

Przypuszczalnie proces uczenia się można by zbadać znacznie lepiej, gdyby nie tylko rejestrować „poprawne” i „niepoprawne” reakcje, ale. poddać te reakcje starannej analizie. Punkt wyjścia dla takich bardziej gruntownych studiów stanowi pomiar czasu utajenia reakcji w eksperymencie z odróżnianiem. Pewną rolę w poszukiwaniu właściwego wskaźnika musi u badanego odgrywać wahanie dające się często obserwować w badaniach eksperymentalnych (str. 78, 88, 99, 226). Zgodnie z obserwacjami, jakich dokonał Lashley (1938) w omówionych poprzednio (str. 100) doświadczeniach z bodźcami równoważnymi, w eksperymencie z wyborem jednych z dwojga drzwiczek wahanie często przedstawia się jako przyglądanie się obojgu drzwiczkom przed wykonaniem skoku. Podobne zachowanie stwierdził Lashley już znacznie wcześniej (1912), w badaniach przeprowadzonych za pomocą dawnej skrzynki do doświadczeń nad odróżnianiem, i zauważył, że reakcja wykonana po okresie wahania była zwykle poprawna. Analogiczne obserwacje poczynili również inni z pierwszych badaczy eksperymentalnych, podsumowanie można znaleźć w pracy Dennisa i Russella (1939). Postać zachowania zwaną „wahaniem” opisywano jako „przenoszenie wzroku kolejno z jednych drzwiczek na drugie”, „patrzenie raz na jedne, a raz na drugie drzwiczki”, „zwracanie się raz w jedną, a raz w drugą stronę” albo też jako „sprężanie się do skoku w kierunku jednych drzwiczek, następnie w kierunku drugich drzwiczek, po czym dopiero następuje właściwy skok”i

Zobacz