Daily Archives 07/21/2015

ISTOTA WZMACNIANIA

Jak widzieliśmy przed chwilą, charakterystycznym rysem metody Pawłowa było to, że bodźce i reakcje były w niej całkowicie zależne od E, to zaś, czy zwierzę wykonało daną reakcję, czy nie, nie miało wpływu na ekspozycję Sb. Powstający O W, mianowicie wydzielanie śliny w odpowiedzi na ton, wzmacniano stale odruchem bezwarunkowym, czyli wydzielaniem śliny w odpowiedzi na działanie pokarmu, bez względu na to, czy Rw na ton wynosiła zero kropel śliny, pięć czy pięćdziesiąt kropel2. Wzmocnienie nie miało tu charakteru nagrody czy kary za ślinienie się. Tego dość wyraźnego momentu nie dostrzegli jednak niektórzy z pierwszych badaczy odruchów warunkowych. Na przykład Watson (1916, 1919) używał czasami jako bodźca naelektryzowanej kraty, a zwierzę mogło reagować usuwając nogę z kraty i unikając w ten sposób uderzenia prądem. Watson nazywał to doświadczenie eksperymentalnym badaniem warunkowania, ale Sb określał na jednej stronie swej pracy jako karę, a na drugiej jako Sb. Może lepiej byłoby zachować termin „warunkowanie” dla warunkowania klasycznego, dla eksperymentów zaś, w których ekspozycja Sb zależy od tego, jak zareaguje osobnik, używać innych nazw (Schlosberg, 1937b). Jednakże eksperymenty takie utarło się nazywać warunkowaniem instrumentalnym, a przymiotnik ten określa podstawową różnicę między nimi a klasycznym OW3.

Zobacz

Wycofanie

Jeśli dążenia dziecka będą blokowane pojawianiem się przeszkód niemożliwych do pokonania, może ono zacząć nawykowo reagować ucieczką. Może przyjąć zwyczaj ukrywania się, a w każdym razie będzie starało się unikać ryzyka dalszych przykrości, wstydu i frustracji. Forma wycofywania się jest bardzo często spotykana również wśród dorosłych. Niektórzy zwykli unikać relacji z ludźmi, którzy przewyższają ich pod jakimś względem. Kobiety o silnych zahamowaniach seksualnych mogą uciekać od towarzystwa mężczyzn oraz od sytuacji, które znamionują jakiekolwiek zbliżenie z mężczyznami. Formą wycofania się jest też reakcja, którą nazywamy regresją. Polega ona na ucieczce w mechanizm adaptacyjny właściwy młodszemu wiekowi czy niższemu stadium osobowego rozwoju...

Zobacz