Daily Archives 07/18/2015

Dwie teorie wyuczonego odróżniania – dalszy opis

Teoria ta przyjmuje również założenie, że przy braku wzmocnienia skojarzenia słabną. Proces ten ma również charakter kumulatywny i zachodzi stale, ilekroć jakiś bodziec działa w chwili, gdy zwierzę wykonuje reakcję bez powodzenia. A więc siła skojarzenia w danej chwili stanowi wypadkową wszystkich poprzednich wzmocnień i sytuacji, w których reakcja nie była wzmacniana. Przy dwóch możliwościach reagowania na daną sytuację zwycięża ta reakcja, która odznacza się większą siłą skojarzenia S-R. W warunkach naturalnych obraz ten komplikuje się wskutek zjawisk generalizacji bodźców, jednakże dobrze zorganizowany eksperyment powinien nam umożliwić ocenę siły każdego z rywalizujących skojarzeń i dać podstawy do przewidzenia, która z możliwych reakcji faktycznie wystąpi.

Zobacz