Daily Archives 07/15/2015

Mechanizmy przystosowania

Różnorodne nawyki, kształtujące się u ludzi w toku prób podejmowanych w celu zrealizowania motywów, nazywamy mechanizmami przystosowania. Wśród nich wyróżniamy zarówno mechanizm naukowego, realistycznego podejścia do problemu, jak i bardziej prymitywny ! mechanizm zachowania pełnego wrogości i agresji w obliczu przeszkody. Mechanizmy te nie są nienormalne ani też nie muszą 1 być symptomem odchylenia od normy. Są zupełnie normalne w sensie statystycznym, a to znaczy, że każda osoba ucieka się sporadycznie do jednej lub drugiej metody. To, po które mechanizmy człowiek sięgnie w określonej sytuacji, zależy często od nawyku. Mówimy o „mechanizmach”, ponieważ każda sytuacja ma zwykle wiele aspektów. Istnieje dużo możliwych sposobów realizacji motywu...

Zobacz