Daily Archives 07/12/2015

Prawo wzmacniania

Pierwsze prawo Pawłowa najlepiej chyba można sformułować parafrazując jedno z ujęć zaproponowanych przez Skinnera (1938): Odruch warunkowy zyskuje na sile wskutek występowania w czasowej łączności z odruchem bezwarunkowym.

Zobacz

Labirynt krzyżowy, czyli podwójny labirynt T

Punkt wyboru jest tu tylko jeden, tak samo jak w prostym labiryncie T, ale zwierzę dochodzi do niego raz z jednego, a raz z drugiego punktu startowego (rys. 21-15). Labirynt krzyżowy wprowadzili Tol- man, Ritchie i Kalish (1946 b) dla porównania dwóch rodzajów zachowania się szczura w labiryncie, które określili jako uczenie się miejsca oraz uczenie się reakcji. Ściślej można je nazwać – uczeniem się 1 o- kalizacji przestrzennej i uczeniem się skrętów ciała. Za pomocą labiryntu krzyżowego można przeprowadzać dwojakiego rodzaju eksperymenty nad transferem.

Zobacz