Monthly Archives Czerwiec 2015

Kontrola warunków

Gdybyśmy chcieli na podstawie obserwacji zachowania zwierzęcia określić jego sprawność w wyszukiwaniu właściwej drogi, może nie powinniśmy wybierać do tego celu sytuacji tak sztucznej, jak labirynt. Jednakże psychologowie wprowadzając labirynt kierowali się raczej innymi względami, mianowicie zależało im na zbadaniu procesu uczę- nia się, a – co za tym idzie – na dowiedzeniu się, jakie występują tu wskaźniki orientacyjne wewnątrz- i zewnątrzlabiryntowe i jak zwierzę posługuje się nimi. Wiele lat badań tego typu przyniosło dość dużo wiedzy o tym, jakie wskaźniki mogą pomagać zwierzęciu w orientacji: eksperymentator musi zwrócić na nie uwagę i później opisać je w swym doniesieniu z badań. Powinien on także dobrze zdawać sobie sprawę z tego, na czym polegają w jego eksperymencie czynniki wzmacniające. Ta sprawa nie została jeszcze, jak dotąd, do końca opracowana. Pokarm w punkcie docelowym stanowi niewątpliwie dla głodnego zwierzęcia pobudkę. Później jednak zobaczymy, że dla szczura wystarczającą pobudką do Uczenia się może być nawet samo dojście do pustej skrzynki oraz zabranie go stamtąd i umieszczenie w klatce mieszkalnej. Dla człowieka wystarczającą nagrodą jest już samo osiągnięcie celu, a nawet jeszcze przed dotarciem do ostatecznego celu jako czynnik wyraźnie wzmacniający działa uniknięcie ślepej uliczki albo dojście do znajomego punktu orientacyjnego. Czyż podobne zjawiska nie mogą odgrywać roli wzmocnień dla szczura podczas eksploracji labiryntu? Od stanu zwierzęcia zależy, co działa na nie jako wzmocnienie. Wyjęcie przez eksperymentatora ze skrzynki docelowej może być dla szczura nagrodą lub karą, zależnie od tego, czy zwierzę jest przyzwyczajone, czy nie do tego, aby je brano w ręce.

Zobacz

Dojrzałe i niedojrzałe mechanizmy przystosowania

Powyższe przykłady sekwencji mechanizmów przystosowania wskazują na bardzo istotny fakt, że mechanizmy adaptacyjne można pogrupować zależnie od stopnia ich dojrzałości oraz w zależności od roli, jaką odgrywają w procesie przystosowawczym. W codziennym języku odnajdujemy wyrażenia, które wskazuje na to, że wiele zachowań łączy się z określonym stadium rozwoju. Ludzie zwykli na przykład — bardzo trafnie — mawiać: „on jest infantylny”, „ona jest dziecinna” czy też, że ktoś „dorósł” do czegoś. Niemowlę, oczywiście, reaguje na bodźce emocjonalnie. Prędko uczy się, że pobudzenie emocjonalne może pełnić funkcję przystosowawczą. Jego konsekwencją jest zaspokojenie popędów...

Zobacz