Daily Archives 06/24/2015

STOSUNKI CZASOWE

Dotychczas zajmowaliśmy się głównie odruchami warunkowymi „równoczesnymi”, tj. takimi, które powstają, gdy Sw i Sb eksponuje się mniej więcej w tym samym czasie. Na przykład wprawia się w ruch metronom, a za kilka sekund podaje się jedzenie. Można jednak wypracować OW również w warunkach, w których Sb następuje po Sw ze znacznym opóźnieniem. Jeśli np. metronom wprawiać w ruch stale na minutę przed podaniem pokarmu, z tym że działa on bez przerwy aż do chwili karmienia – mamy OW „odroczony”. Jeśli zaś będziemy eksponować, odgłos metronomu przez minutę, potem metronom zatrzymamy, a po pewnej chwili podamy pokarm, dostaniemy OW „śladowy”. Termin ten dotyczy oczywistego faktu, że badany musi tu reagować na ślad pozostały po Sw (tj. po dźwięku metronomu) w ośrodkowym układzie nerwowym, ponieważ w chwili, w której pojawia się RUJ, sam metronom nie wydaje już. dźwięku. Rzeczywistym Sw musi więc być pewien podźwięk po tykaniu metronomu, pozostały w ośrodkowym układzie nerwowym.

Zobacz