Daily Archives 06/21/2015

Apetyczność (paiatabiiiiy)

Krzywa uczenia się to w rzeczywistości nic innego, jak tylko zapis kolejnych wyników, z których każdy zależy zarówno od osiągniętego stopnia wprawy, jak i od aktualnej motywacji. Aby uwydatnić w sposób czysty czynniki motywacyjne, trzeba najpierw wyodrębnić oddzielnie czynnik uczenia się, prędkość polepszania wyników. Może być w tym pomocna wykładnicza funkcja rozwojowa, której zastosowanie do analizy krzywej uczenia się jest w głównej mierze zasługą Hulla. W roku 1943 wygłosił on pogląd, że siła nawyku zależy zarówno od wieł-

Zobacz