Daily Archives 06/08/2015

Weiner i Stellar

Weiner i Stellar (1951) zastosowali do badania preferencji nieco zmodyfikowaną postać metody przynęt pojedynczych. Mierzyli oni ilość wody wypitej z wyskalowanego cylindra w ciągu jednej godziny po 15 godzinach pozbawienia wody i w ten sposób badali preferencję, jeśli chodzi o zawartość w niej chlorku sodu. Każdego dnia roztwór soli w cylindrze miał inne stężenie. Wyznaczona na podstawie ilości wypitej wody krzywa preferencji była podobna do pokazanej na rysunku 22-3 krzywej dla sacharyny: poczynając od czystej wody aż do pewnego stężenia wznosiła się, a potem przy silniejszych stężeniach opadała. Maksimum przypadało na roztwór o stężeniu trochę poniżej 1 procentu soli w wodzie. Preferencja soli ujawniła się już w pierwszych 5 minutach u szczurów, na których nigdy jeszcze nie robiono eksperymentów. Jest to więc preferencja naturalna, mająca prawdopodobnie jakąś podstawę chemiczno-fizjologiczną.

Zobacz