Daily Archives 06/06/2015

Skrzynka przeszkód

Jest prawdopodobne, że czynniki, które pobudzają do ruchu w klatce aktywności, wzmagają także aktywność organizmu w innych sytuacjach. Aby zdobyć pokarm, szczury w zimnym pokoju przechodzą przez naelektryzowaną siatkę skrzynki przeszkód 1 częściej niż wtedy, kiedy trzyma się je w ciepłym pokoju (Moore, 1944). W eksperymencie odruchowo-warunkowym z dobrze utrwalonym różnicowaniem pomiędzy bodźcem dodatnim i ujemnym, po wstrzyknięciu kofeiny, różnicowanie się załamuje, pies zaczyna reagować na oba bodźce bez różnicy (Pawłów, 1927, str. 127-128: patrz także Switzer, 1935). Dzieje się tak dlatego, że główna trudność w odróżnianiu, jaką stanowi doprowadzenie do zahamowania reakcji na bodziec ujemny, wzmaga się, kiedy ogólny poziom reaktywności się podnosi.

Zobacz

UCZENIE SIĘ

Pozostałe rozdziały tej książki będą dotyczyły rozległej dziedziny uczenia się i tematów z tym związanych. O uczeniu się każdy z nas ma sporo wiadomości typu potocznego z życia codziennego. Trzeba przyznać, że również wiele ważnych wyników naukowych da się wyrazić w terminach mowy potocznej. Jednakże dla poprawnego i owocnego prowadzenia badań eksperymentalnych takie ujęcie nie wystarcza: trzeba tu bardziej wyrafinowanych technik badawczych. Zdobycie ścisłych danych wymaga stworzenia uproszczonych, ale ściśle określonych sytuacji, w których badacz ma możność kontroli warunków eksperymentu. Z biegiem czasu cała obszerna dziedzina uczenia się uległa rozbiciu na szereg mniejszych działów, które się bardzo zróżnicowały: w jednych wiedza psychologiczna nie wyszła, być może, daleko poza to, co pozwala stwierdzić sam zdrowy rozsądek, podczas gdy w innych zidentyfikowano pewne zmienne istotne z punktu widzenia uczenia się oraz osiągnięto znaczną precyzję w technice ich kontroli. Jeżeli idzie o znaczenie fachowych terminów psychologicznych, to największą ścisłość osiąga się przy definiowaniu ich w sposób operacyjny, tj. przez wiązanie ich z wykonanymi określonymi operacjami eksperymentalnymi oraz spowodowanymi przez nie zmianami zachowania.

Zobacz