Daily Archives 05/22/2015

Tendencje związane z celem

Kiedy zwierzę znalazło już cel i otrzymało nagrodę, pojawiają się nowe tendencje, zależne od tego, gdzie w labiryncie znajduje się punkt docelowy. Gradient celu. Najskuteczniej działa nagroda szybka. Twierdzenie to – zgodne zresztą ze zdrowym rozsądkiem – można poprzeć faktami zaczerpniętymi z rozmaitych dziedzin uczenia się. Jeśli nagroda nie następuje bezpośrednio po dobrze wykonanej czynności, uczenie się przebiega tym wolniej, im zwierzę dłużej musi na nią czekać. W labiryncie najbliższą chwilą otrzymania nagrody (tj. znalezienia pokarmu) jest ostatni punkt wyboru, dlatego też w tym punkcie zwierzę powinno szybciej nauczyć się poprawnego sposobu reagowania niż w punktach wcześniejszych. Można więc przyjąć hipotetyczny gradient celu, mianowicie przewidywać, że – przy takich samych pozostałych warunkach – ślepe uliczki będą eliminowane do końca, tj. poczynając od uliczki położonej najbliżej celu (Hull, 1932). W rzeczywistości jednak w większości labiryntów pozostałe warunki nie są takie same i gradient celu rzadko tylko przejawia się w zupełnie czystej postaci. Maskują go rozmaite „tendencje”, z których pewne już omówiliśmy, a inne omówimy poniżej.

Zobacz