Daily Archives 05/18/2015

Wskaźniki kombinowane i izolowane

Wzrokowe wskaźniki muszą z konieczności mieć jakąś wielkość, jakiś kształt, barwę, określone położenie i może jeszcze inne właściwości, które potrafimy modyfikować i eksponować w różnych kombinacjach. Przypuśćmy, że dużymi literami A i B oznaczymy dwie właściwości ipełniące rolę wskaźników dodatnich, np. białą barwę i kształt koła, a małymi literami a oraz b odpowiednie wskaźniki ujemne, barwę czarną i kształt trójkątny. Wówczas AB będzie symbolem dodatniego wskaźnika kombinowanego, tj. białego koła, zaś ab symbolem odpowiedniego wskaźnika ujemnego, czyli czarnego trójkąta. Gdy badany nauczy się już ‚systematycznie wybierać AB, zaś omijać ab, eksponujemy mu do wyboru Ab oraz aB. Co wybierze – czy biały trójkąt, czy czarne koło? Gdyby wskaźniki A i B, które obecnie przeciwstawiamy sobie nawzajem, były równie silnie skojarzone z reakcją dodatnią, badany nie powinien jednego z nich wybierać częściej niż drugiego, zwykle jednak wykazuje on silną skłonność do kierowania się jednym z tych wskaźników, choć jedne osobniki wybierają raczej jeden, a inne drugi z nich.

Zobacz

Kryteria popędu

W jaki sposób można wykazać istnienie popędu i określić jego charakter? Z tego, co powiedziano, widać, że samo istnienie potrzeby nie świadczy jeszcze w sposób oczywisty o istnieniu popędu. Żeby można było mówić o popędzie, to oprócz potrzeby musi jeszcze wystąpić odpowiednie zachowanie, służące zaspokajaniu tej potrzeby. Wiemy na przykład, że u zwierząt ciepłokrwistych po ja wda się potrzeba utrzymania w przybliżeniu stałej temperatury ciała. Na jej usługach pozostają autonomiczne reakcje korygujące, takie jak gęsia skórka i pocenie się. Jednakże tego rodzaju reakcje nie wszyscy uważają za zachowanie i tym samym nie są one najlepszym dowodem istnienia odpowiedniego popędu. Jeżeli jednak zwierzę szuka schronienia przed zimnem lub gorącem, to mamy niezbity dowód istnienia popędu termostatycznego.

Zobacz