Daily Archives 05/15/2015

Teoria dwóch mechanizmów wzmacniania

Ze względu na trudności, z jakimi spotkały się próby tłumaczenia jedną i tą samą teorią zarówno warunkowania klasycznego, jak i instrumentalnego, wielu badaczy doszło do przekonania, że w rzeczywistości istnieją dwa. odmienne mechanizmy wzmacniania. Skinner, (1935, 1938) przeprowadził ostrą granicę pomiędzy warunkowaniem klasycznym a warunkowaniem operacji zdobywania Sb i wysunął tezę, że warunkowanie klasyczne dotyczy przede wszystkim reakcji autonomicznych i podlega prawu Pawłowa, natomiast warunkowanie operacji zdobywania Sb jest typowe dla mięśni szkieletowych i zależy od efektu. Schlosberg (1937 b) dokonał przeglądu bardzo wielu eksperymentów z warunkowaniem i doszedł do wniosku, że należy wyróżnić, z jednej strony, rozlane (dyfuzyjne) reakcje o charakterze przygotowawczym (warunkowanie klasyczne)

Zobacz