Daily Archives 05/05/2015

Kryteria przynęty – kontynuacja

Eksperymentalne metody badania i mierzenia wartości przynęt sprowadzają się w gruncie rzeczy do pytania, czy badany jest skłonny dla zdobycia przynęty ponieść pewne ofiary i jak wielkie są to ofiary. Może on zdobycie jednej przynęty opłacić zrzeczeniem się innej – będzie to metoda preferencji. Może zdobycie przynęty trzeba mu będzie opłacić bólem lub wysiłkiem – byłoby to metodą przeszkód. Jeśli zaś ceną za zdobycie przynęty jest przyśpieszenie lub poprawa wykonania jakiejś czynności – mówimy o metodzie uczenia się. Oto mamy trzy różne typy eksperymentów do badania motywacji, z których każdy może dać wartościowe wyniki (Moss, 1924).

Zobacz

Ogólna orientacja na cel

Czy jednak tłumacząc zachowanie się szczura w labiryncie szachownicowym trzeba koniecznie przyjmować, że zwierzę orientuje się, w którym kierunku znajduje się cel, że pewną rolę gra tu wzmacnianie biegów poprawnych, a nawet czy trzeba zakładać, że szczur w ogóle czegoś się uczy? Niektórzy, jak na przykład Buel i Ballachey (1935), mieli co do tego duże wątpliwości. Przypuśćmy bowiem, że szczur po prostu kieruje się swą naturalną tendencją do posuwania się naprzód skręcając na przemian w prawo i w lewo. Jeżeli wszedłszy do labiryntu najpierw skręci w lewo, to następnie skręci w prawo, potem znowu w lewo ł tak dalej, a w ten sposób musi w końcu dojść do celu, chyba że dostanie się do jednej ze ślepych odnóg bocznych. W tłumaczeniu tym jednak tkwi pewna poważna trudność, którą ilustruje rysunek 21-9. Droga, po której poruszał się ten szczur w pierwszej próbie, nie wykazuje konsekwentnie tendencji do alternacji. Zwierzę trochę się błąkało po labiryncie, chociaż mniej niż większość innych szczurów, badanych przez Dashiella, jednakże i u niego, podobnie jak u wszystkich innych, okresy bezładnego wałęsania się stały się znacznie rzadsze po znalezieniu raz czy dwa skrzynki z pokarmem. A więc czegoś szczur się nauczył, ponieważ zaś w następnych próbach drogę do celu stale zmieniał, trzeba przyjąć, że nauczył się położenia skrzynki z pokarmem czy też kierunku do niej, a nie jakiejś jednej, określonej drogi.

Zobacz