Daily Archives 05/04/2015

WARUNKOWANIE

Psycholog eksperymentalny wiele zawdzięcza kilku pionierskim badaczom, którzy wprowadzili pewne metody doświadczeń nad uczeniem się, ustalili sposoby kontrolowania warunków mających wpływ na uczenie się pewnych działań oraz sposoby rejestrowania zmian, którym działania te ulegają. Jednym z tych badaczy był Ebbinghaus (1885), twórca metody badań nad uczeniem się na pamięć i przechowywaniem, drugim zaś – rosyjski fizjolog Pawłów. Z pewnością inni fizjologowie również mieli duży udział w rozwoju metodologii psychologicznej, np. jeśli idzie o badanie czasu reakcji i wrażeń zmysłowych, ale chyba poza Pawłowem żaden z nich nie zajmował się konsekwentnie zagadnieniami związanymi z uczeniem się. Większość fizjologów wolała ten problem pozostawić psychologom, żywiąc cokolwiek złudną nadzieję, że może psychologia opracuje go za pomocą metod naukowych.

Zobacz