Daily Archives 05/01/2015

Labirynty z widoczną drogą, ale niewidocznymi przegrodami

Ludzie lubią wiedzieć to, co robią. Uwzględnił to Carr (1921) w konstrukcji swego wygodnego labiryntu rylcowego. Badany ogarnia tu wzrokiem całą powierzchnię labiryntu, ale na dnie rowków umieszczone są niewidoczne przegrody. Rowki są u dołu szersze, tak aby zmieściło się w nich metalowe kółko osadzone na osi na końcu rylca.

Zobacz